Termeni si conditii

Termeni si conditii

 

Alpha Real Estate Services S.R.L. (denumita, in continuare, “ARES”), prin intermediul paginii sale web http://www.imobiliareares.ro, ofera vizitatorului/utilizatorului de Internet posibilitatea de a fi informat in legatura cu produsele si serviciilor sale. Va rugam sa cititi cu atentie urmatorii Termeni de Utilizare.

 

Utilizarea acestei pagini web presupune acceptarea in totalitate si fara rezerve a Termenilor de Utilizare care se aplica intregului continut al site-ului.

 

Daca vizitatorul/utilizatorul website-ului nu accepta oricare parte a acestor Termeni, respectivul vizitator/utilizator trebuie sa paraseasca website-ul si sa inceteze orice utilizare a acestuia. Prin vizitarea sau utilizarea site-ului http://www.imobiliareares.ro, vizitatorii/utilizatorii confirma ca au citit, au inteles si au acceptat in mod neconditionat Termenii de Utilizare si ca accepta sa fie obligati de acestea. ARES are dreptul sa modifice in mod unilateral acesti termeni in orice moment, fara nicio notificare prealabila, comunicand orice modificare prin intermediul site-ului. Utilizarea site-ului dupa anuntarea modificarii se va considera o acceptare a respectivei modificari.

 

A. Drepturi de Autor/Drepturi de Proprietate Intelectuala si Industriala

Intregul continut al site-ului, inclusiv, dar fara a se limita la marcile comerciale, titlurile distinctive, textele, noutatile, fotografiile, imaginile, serviciile oferite se afla in proprietatea ARES si este guvernat de prevederile aplicabile din legislatia romana si internationala, ce vizeaza in principal Drepturile de Proprietate Intelectuala si Industriala, cu exceptia drepturilor protejate ale tertilor.
In consecinta, nicio modificare, publicare, transmitere, transfer, reproducere, distributie, prezentare sau orice utilizare a continutului(integrala sau partiala  a site-ului) nu este permisa in niciun fel si prin niciun mijloc in scopuri comerciale sau de alt fel, fara acordul anterior scris al Alpha Real Estate Services. In mod exceptional, este permisa copierea, tiparirea sau stocarea limitata sau izolata a unor parti din continutul de mai sus in scop exclusiv personal de catre vizitator, sub conditia ca aceasta utilizare sa fie insotita de o precizare clara si distinctiva a provenientei si fara sa fie utilizata in scopuri comerciale sau de alt fel.

 

B. Conduita Utilizatorului

Site-ul http://www.imobiliareares.ro se va utiliza in scopuri legale si doar in asa fel incat sa nu limiteze sau sa impiedice utilizarea acestuia de catre terti. Vizitatorii/utilizatorii site-ului vor respecta reglementarile si dispozitiile legislatiei romane, europene si internationale care guverneaza telecomunicatiile si se vor abtine de la orice comportament ilegal si abuziv/necorespunzator care ar putea avea consecinte negative pentru alti vizitatori/utilizatori si provoca daune sau duce la defectarea site-ului sau extensiei catre Alpha Real Estate Services. In cazul in care ARES este implicata in orice disputa sau trebuie sa plateasca orice fel de compensatie ca urmare a incalcarii de catre vizitator/utilizator a obligatiilor prevazute, respectivul vizitator/utilizator va despagubi in mod corespunzator ARES.

 

C. Legaturi cu site-urile partilor terte

Site-ul http://www.imobiliareares.ro permite vizitatorilor/utilizatorilor sa fie transferati prin conexiuni speciale (link-uri, hyperlink-uri, bannere) catre site-uri ale tertilor. Raspunderea pentru continutul acestor site-uri de legatura apartine exclusiv tertilor care le pun la dispozitie. ARES nu garanteaza disponibilitatea acestor site-uri si nu este responsabila pentru calitatea si drepturile de proprietate asupra produselor sau serviciilor oferite publicului prin intermediul acestor site-uri. Site-ul Alpha Real Estate ofera link-uri catre alte site-uri exclusiv in beneficiul vizitatorilor/utilizatorilor iar includerea oricarui link la aceste site-uri nu va constitui si nu va fi considerata un angajament sau o garantie sau inducere sau avizare de catre ARES a continutului sau a calitatii serviciilor furnizate pe aceste site-uri.

 

D. Limitarea Raspunderii

ARES face tot posibilul sa asigure ca toate informatiile oferite pe http://www.imobiliareares.ro sunt complete, corecte, actualizate si clare, insa nu garanteaza ca aceste criterii sunt indeplinite in mod invariabil. De aceea, ARES nu va fi responsabila in nicio situatie, inclusiv in cazul unei neglijente, pentru erori, omisiuni sau deficiente ca urmare a furnizarii acestor informatii, orice intarziere, discontinuitate in transmiterea de informatii sau orice prejudiciu cauzat vizitatorului/utilizatorului ca urmare a utilizarii acestor informatii. 
Continutul site-ului nu cuprinde sfaturi, indemnuri sau incitari de ordin financiar, legal sau de alt fel in vederea realizari unei investitii sau unei alte tranzactii iar ARES nu este responsabila de modul de utilizare a site-ului web de catre vizitatori/utilizatori care actioneaza din proprie initiativa.

 

E. Securitatea Site-ului

Accesul la site se face la initiativa vizitatorului/utilizatorului si nu la initiativa ARES.
Vizitatorul/utilizatorul website-ului este unicul responsabil de obtinerea si pastrarea echipamentelor necesare (de ex. computerul personal) software-ului, echipamentelor de telecomunicatie si altor servicii necesare pentru accesarea site-ului. Utilizatorii sunt responsabili si de protejarea sistemului lor impotriva virusilor si altor software-uri daunatoare.

ARES a luat toate masurile posibile pentru a se asigura de protejarea site-ului de virusi si de alte software-uri daunatoare si utilizeaza sisteme de securitate pentru a controla accesul la paginile sale web pentru prevenirea atacurilor si altor actiuni neautorizate, insa nu garanteaza absenta, in cadrul site-ului, a oricaror virusi defecte si alte componente daunatoare si, prin urmare, nu este responsabila pentru daunele provocate de echipamentele, software-ul si fisierele utilizatorilor mai sus mentionate, si nici pentru daunele suferite de utilizator din motivele de mai sus.

 

F. Date cu Caracter Personal

Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru statele membre UE și care se vor aplica începând cu 25 mai 2018, dorim să reconfirmăm angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastră personale în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În acest scop, regăsiți în continuare elementele principale pe care considerăm că este util să le cunoașteți pe această temă, în calitatea dumneavoastră de „persoana vizată”.

 1. Ce inseamna prelucrarea datelor

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, ARES va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

 1. Ce date cu caracter personal prelucram?

De la caz la caz, ARES prelucrează date cu caracter personal precum, dar fără a se limita la:

 • Date de identificare (precum nume și prenume, CNP, data nașterii);
 • Date de contact (adresa de domiciliu / resedința, adresa de e-mail, număr de telefon)
 • Date de geolocalizare/date de trafic (IP, cookie);
 • Date financiare și tranzactionale;
 • Date privind studiile și formarea profesională, locul de muncă;

Lista acestor date poate varia în funcție de caracteristicile serviciilor și produselor contractate de dumneavoastră sau în legătură cu care vă manifestați interesul, de acțiunile întreprinse pe site, de prevederile legale aplicabile activităților întreprinse de către ARES precum și de politica de prudențialitate a ARES.

 1. În ce scopuri prelucrăm datele personale?

Datele sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • furnizarea de servicii financiar-bancare;
 • marketing (precum, dar fără a se limita la participare în campanii și acordare de premii, programe de loializare și oferte speciale lansate pentru clienți, inclusiv pentru promovarea oricăror produse și servicii ale ARES și ale partenerilor săi, reclamă/publicitate, activități specifice de marketing precum studii de piață, profilări, segmentări);
 • gestionarea relaţiilor iniţiate de dumneavoastră prin intermediul site-ului;
 • îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, obligații de raportare către instituții/organisme de stat);
 • în scopuri statistice.

În anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fără însă a exclude intervenția umană. De exemplu, pentru a ne asigura că vă propunem cele mai potrivite soluții pentru profilul dumneavoastră, putem recurge la segmentări și profilări de marketing care ne ajută în formularea de oferte dedicate (oferte pentru studenți, salariați, pensionari etc.).

 1. Ce se întâmplă dacă nu doriți ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de către ARES?

Inițierea și derularea relației de afaceri și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de reglementările în vigoare pot fi efectuate doar în baza prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care nu doriți să ne furnizați informațiile necesare sau vă opuneți prelucrării ulterioare a acestora, vom fi în imposibilitatea inițierii, respectiv continuării relației de afaceri.

Prelucrarea datelor în scop de marketing face posibilă informarea dumneavoastră în legătură cu noutățile și ofertele ARES. Se poate solicita oricând întreruperea prelucrării în acest scop, fără ca relația de client să fie afectată.

 1. Către cine pot fi  transmise datele cu caracter personal?

Categoriile potențialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:

 • mandatari/împuterniciți în scopul realizării intereselor legitime ale ARES (firme de avocatură, societăți de recuperare creanțe etc);
 • entități din Grupul Alpha Bank (în îndeplinirea obligațiilor de raportare);
 • terți contractanți (de exemplu, pentru realizarea de acțiuni de marketing și publicitate);
 • instituții ale statului/autorități competente (pentru îndeplinirea obligațiilor legale);
 1. Se pot transmite datele în afara țării?

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate să implice transferarea lor în străinătate, în scopurile mai sus menționate. Datele pot fi transferate în state în/din afara Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii. În toate cazurile, orice transfer va fi efectuat cu instituirea garanțiilor necesare care să asigure protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

 1. Care sunt drepturile dumneavoastră  privind protecția datelor personale?

Începând din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit și a extins sfera drepturilor personelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal. 

Regăsiți mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai bună înțelegere a conținutului juridic al acestora:

 1. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele și caracteristicele prelucrării acestora în relația dumneavoastră cu ARES;
 2. Dreptul la rectificare: dreptul de a obține din partea ARES, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
 3. Dreptul la ștergere: vă puteți exprima dreptul la ștergerea datelor din evidențele ARES, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării: poate fi exercitat atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării, persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci când ARES  nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale ARES prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: constă în posibilitatea de a solicita ARES transmiterea datelor personale furnizate de dumneavoastră, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct către un alt operator doar acolo unde această operațiune este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice folosite de ARES.
 6. Dreptul de opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, că datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere scrisă către ARES, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația dumneavoastră particulară.
 7. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezintă posibilitatea dumneavoastră de a solicita ARES de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, aveți posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare.
 8. Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 9. Dreptul de a vă adresa justiției;
 1. Cât timp sunt prelucrate datele personale de către ARES?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozițiile legale ce reglementează arhivarea documentelor).

 

G. Politica privind Modulele Cookie

Un "cookie" este un fisier text de mici dimensiuni trimis si stocat pe computerul dumneavoastra sau pe orice dispozitiv utilizat de dumneavoastra pentru accesarea Internetului, de fiecare data cand vizitati site-ul, care nu strange informatii despre documentele sau fisierele de pe dispozitivul dumneavoastra.  
Site-ul nostru web http://www.imobiliareares.ro utilizeaza "cookie-uri" din motive diferite in scopul crearii unui mediu mai sigur si mai eficient vizitatorilor/utilizatorilor nostri. Folosim "cookie-uri" special necesare pentru furnizarea serviciilor oferite prin intermediul site-ului nostru web, precum si "cookie-uri" folosite in scopuri si pentru chestiuni statistice legate de functionarea site-ului nostru (de ex. numarul de vizitatori, cati se intorc, frecventa utilizatorilor, preferintele utilizatorilor, etc.).  
Motoarele de cautare pe internet sunt in mod normal configurate in mod implicit sa accepte "cookie-uri". Prin urmare, daca doriti sa modificati modul de functionare al motorului dumneavoastra de cautare, indiferent daca doriti ca acesta sa va informeze despre utilizarea de "cookie-uri" sau pentru blocarea "cookie-urilor" trebuie sa schimbati setarile motorului dumneavoastra de cautare. 
Trebuie retinut ca neacceptarea "cookie-urilor" poate restrictiona furnizarea anumitor servicii (de ex. e-banking) si informatii de catre ARES.

 

H. Legislatie Aplicabila – Diverse

Prezentul contract de utilizare este guvernat de legislatia romana. Instantele din Bucuresti au competenta in interpretarea acestor termeni si solutionarea oricaror dispute aparute in legatura cu prezentul contract de utilizare. Daca oricare dintre acesti termeni este contrar legii si, din acest motiv, devine nul sau neaplicabil, nevaliditatea sau neaplicabilitatea acestui termen nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalti termeni.